O nás
Banícky cech Slovinky vznikol na valnom zhromaždení bývalích pracovníkov ŽB. Závod Slovinky konanom dňa 8.9.2007 v Slovinkách a to zvolením 9 členného výboru Baníckeho cechu a schválením Stanov Baníckeho cechu.
Banícky cech Slovinky je občianským združením pri O.Ú. Slovinky a združuje na základe dobrovoľnosti bývalích pracovníkov závodov ŽB. Slovinky, respektíve ich rodinných príslušníkov a sympatizantov baníckeho povolania, ktorí na základe prihlášky zaplatili členské a súhlasia so stanovami cechu.

Zámerom činnosti je udržanie a zachovanie zvykov a tradícií baníctva v našej obci a v regióne Spiša a zároveň zachovať možnú dokumentáciu, pracovné a ochranné pomôcky potrebné pre prácu v bani a v banskom závode.

Banícky cech Slovinky
Zbierka na pamätník obetiam banských neštastí
Slovinky 58, 05340 Slovinky, IČO: 42098203
číslo účtu.: 0020292688/6500
Ďakujeme

Venujte nám 2% z dane

   Dve percentá z dane na Pravda.sk
.:Banícky cech Slovinky © 2009:. design: EARS